Blogger Widgets
Home Our Website Post a Qusetion Here Plan

Intel WiFi/WiMAX 5150: HOTKEY doesn't work without Access ConnectionsOur company has several T410i 2522-P38 notebooks with Intel 5150 WiFi/WiMAX cards, all still running XP. Recently I had to reinstall OS on one machine. There was a minor problem that Lenovo support site download page for this machine offers Intel WiMAX 6205 instead of 5150, but I have driver package stored.


This is not first time I face such problem, so I tried to solve it in usual way: uninstalled and reinstalled Hotkey package and drivers (Power Management driver and WiFi), tried several different versions of drivers and Hotkey - all to no success. Whatever I was doing, only BT was seen in Fn+F5.

FinallyI ended up reverse-engineering Hotkey, and got quite unexpected result: it simply doesn't know WiFi driver present on the notebook. Hotkey package (namely, TpFnF5.exe file which creates Fn+F5 window) has a hard-coded list of known adpater Hardware IDs. Intel WiFi Link 5150 present on the notebook has ID VEN_8086&DEV_423D&SUBSYS_13168086, while closest match in the list was VEN_8086&DEV_423D&SUBSYS_13118086. As an experiment, I've patched TpFnF5.exe to replace "13118086" with "13168086", and voila - WiFi appears in Fn+F5, and can be switched on and off!

Ok, thereason is found, but how all other identical machines work?! I checked another notebook, and found the difference: it had Access Connections installed, while the troubled machine had only Hotkey but not AC. It turns out that Access Connections has it's own executable for Fn+F5 dialog, AcFnF5.exe. When you press Fn+F5 with AC installed, 

If you Facing Problem Call Lenovo Support: 855-517-2433

2 comments:

 1. dongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhạc sàn
  tổng đài tư vấn luật
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anhkỳ đặc thù cũng giống như nguyên tố đạn không có ma pháp nguyên tố của kim giáp cấm trùng. Theo như Diệp Âm Trúc mà nói, Tử cũng giống nhau là ma vũ song tu, vũ kỹ của hắn chính là lực lượng tuyệt đối, còn ma pháp của hắn đã bị Diệp Âm Trúc gọi là tử tinh ma lực. Tử tinh ma lực một khi tiếp xúc với đối thủ, trừ phi thực lực của đối thủ so với Tử cường đại hơn, có thể từ trong lực lượng mạnh mẽ của Tử tránh thoát ra, nếu không lập tức sẽ bị loại ma lực thần kỳ này bao trùm, kết quả chỉ có một, đó chính là hủy diệt.

  Tiện tay một chưởng, Tử đã đem thân thể Ai Thác Áo đánh thành bụi phấn, thân thể không dừng lại một chút vọt tới trước, uy áp vô cùng cường đại làm cho hai đạo bóng đã lao tới trước vài trăm thước đồng thời ngưng lại một chút. Tốc độ nhất thời chậm đi, thân ảnh thật lớn do bọn họ biến ảo ra cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất hiển nhiên, một kích cường đại như lúc trước, bọn họ cũng chỉ sử dụng được một lần mà thôi.

  Nhớ lúc đầu khi Tử vẫn còn là thất cấp ma thú từng chém chết hắc long Dạ Tinh Hủ, lúc này thực lực của hắn đã gần đến cửu cấp. Phải biết rằng cửu cấp Tử tinh bỉ mông không giống với bất kỳ cửu cấp ma thú nào khác. Năng lực ngấm sâu vào trong xương cốt của hắn làm sao các cửu cấp ma thú khác có thể so sánh được? Tử bây giờ là bát cấp ma thú, mặc dù so ra còn kém đệ nhất cường giả của bỉ mông đại ca

  ReplyDelete
 2. The ikey monitor application is great method to monitor you friends and kids

  ReplyDelete